Väliaikainen muutos kuluttajansuojalakiin | 10% korkokatto

10% korkokatto voimassa Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen väliaikaisesta muutoksesta kuluttajansuojalain 7 lukuun. Tämä muutos on voimassa 1.7.2020 – 31.12.2020 välisenä aikana. Covid-19 kriisi on aiheuttanut monelle taloudellisesti hankalan tilanteen ja suomen hallitus on halunnut turvata kuluttajan asemaa asettamalla tiettyjä väliaikaisella lailla määrättyjä rajoituksia. Rajoituksia on säädetty väliaikaisesti kuluttajaluotoille koskien niiden korkoja ja markkinointia. Kuluttajaluotoille […]