Väliaikainen muutos kuluttajansuojalakiin | 10% korkokatto

10% korkokatto voimassa Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen väliaikaisesta muutoksesta kuluttajansuojalain 7 lukuun. Tämä muutos on voimassa 1.7.2020 – 31.12.2020 välisenä aikana. Covid-19 kriisi on aiheuttanut monelle taloudellisesti hankalan tilanteen ja suomen hallitus on halunnut turvata kuluttajan asemaa asettamalla tiettyjä väliaikaisella lailla määrättyjä rajoituksia. Rajoituksia on säädetty väliaikaisesti kuluttajaluotoille koskien niiden korkoja ja markkinointia. Kuluttajaluotoille […]

Kuluttajaluottojen 20 prosentin korkokatto astui voimaan 1.9.2019

Kulutusluottojen hintaa rankasti rajoittavan sääntelyn on vihdoin tarkoitus ehkäistä suomalaisten kasvavaa velkaongelmaa. Samalla korkokaton on määrä edistää luottojen hinnoittelun läpinäkyvyyttä ja helpottaa lain noudattamisen valvontaa värikkäässä lainaviidakossa, jota on jo yritetty hallita asettamalla rajoituksia luottojen koroille, mutta aikaisempi linjaus koski vain alle 2000 euron kulutusluottoja. Kuluttajavirasto neuvoo: ”Jos on ottanut kalliin luoton, kannattaa yrittää korvata […]