10% korkokatto voimassa

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen väliaikaisesta muutoksesta kuluttajansuojalain 7 lukuun. Tämä muutos on voimassa 1.7.2020 – 31.12.2020 välisenä aikana.

Covid-19 kriisi on aiheuttanut monelle taloudellisesti hankalan tilanteen ja suomen hallitus on halunnut turvata kuluttajan asemaa asettamalla tiettyjä väliaikaisella lailla määrättyjä rajoituksia. Rajoituksia on säädetty väliaikaisesti kuluttajaluotoille koskien niiden korkoja ja markkinointia.

Kuluttajaluotoille 10% korkokatto 31.12.2020 saakka

Suurin muutos kuluttajan kannalta on korkokaton putoaminen aikaisemmasta 20 prosentista 10 prosenttiin. Korkokatto koskee kaikkia uusia kulutusluottoja, joustoluottoja, pikaluottoja ja pikavippejä, sekä vanhojen jo ennen lain voimaantuloa myönnettyjen joustoluottojen uusia nostoja. Kuitenkin, sen ulkopuolelle jäävät hyödykesidonnaiset luotot, kuten luottokortit, autolainat tai osamaksukaupat. Myöskään lain vaikutuksen piirissä eivät ole yritysluottojen korot, joihin muutos ei vaikuta millään tavalla – sillä ne eivät ole kuluttajaluottoja eli kulutusluottoja.

Mitä tämä korkokatto käytännössä tarkoittaa?

Säädetty korkokatto tarkoittaa sitä, että vaikka olisit jo aiemmin ottanut luoton yli 10% korolla, eivät pankit ja lainanantajat saa periä yli 10% korkoa aikavälillä 1.7.2020 – 31.12.2020 nostetusta luotosta. Lainanantajat eivät myöskään voi tällä säädetyllä aikavälillä korottaa luottosopimuksen johdosta perittäviä maksuja. Tässä kannattaa olla valveutunut ja muista omat oikeudet tilanteessa, jos huomaat lainantarjoajan laskuttavan korkeampaa korkoa uudesta luoton nostosta vanhalle luotolle.

Huomioitavaa on kuitenkin, että luottojen korko nousee normaalille tasolle aikaisintaan 1.1.2021 – Ellei lakia jostain syystä pidennetä. Musita tämä mielessä ja erityisesti uutta luottoa hakiessasi. Älä päädy ottamaan lainaa jonka korko nousee korkeammalle, kuin odotit joulukuun jälkeen. Lainanantajat ilmoittavat tämän kyllä hyvin selkeästi ehdoissaan, mutta ongelmana on ettei näitä ehtoja lueta liiankaan usein.

Lainantajien tulee siis verkkosivuillansa (jos laina haetaan verkosta, muulloin asia kerrotaan lainaneuvotteluissa ja lainasopimuksessa) ilmoittaa lainan alkuperäinen korko ja asia tulee mainita vähintään yhtä näkyvästi kuin väliaikainen 10% korko, joten ikäviä yllätyksiä ei voisi tätä sääntöä noudattamalla syntyä. Olehan kuitenkin tarkkaavainen asiassa ja laske että pystyt takuulla maksamaan lainan takaisin, myös joulukuun jälkeisellä normaalilla korkotasolla, mikäli se on yli nyt säädetyn 10% korkotason.